Vilniaus savivaldybės Amatų programa

 •  

  Vilniaus miesto savivaldybės Amatų programa

  • 2001 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą (toliau – Amatų programa), kuria buvo siekiama efektyviau saugoti ir geriau atskleisti Vilniaus senamiesčio vertę – sutvarkyti menkai naudojamas ir apleistas patalpas, stiprinti miesto kultūros savitumą ir smulkųjį verslą, plėtoti kultūrinį turizmą ir pristatyti Vilnių, kaip besirūpinantį Europos miestų tradicijų puoselėjimu.
  2001 metais pagal Amatų programą „Sauluva“ gavo apleistas patalpas Vilniuje, Pilies g. 36 / Literatų g. 3 . Į jas per trejus metus vykusį kapitalinį remontą investuota apie 100 000 eurų. Reikėjo atkurti visiškai suniokotas sovietų laikais patalpas – atstatyta įėjimo arka, nukastos metru grindys (rastas unikalus grindinys), atidarytos ir restauruotos nišos, angos.
  Šiuo metu čia vyksta edukaciniai užsiėmimai, amatų demonstravimas, parodos, dirbinių eksponavimas bei pardavimas, taip pat visuomenė supažindinama su senųjų amatų istorija ir technologija. Edukacinių užsiėmimų metu dalyviai praktiškai mokomi tradicinių senųjų amatų – austi juostas, lieti iš natūralaus bičių vaško žvakes, rišti šiaudinius žaislelius ir sodus, marginti velykinius kiaušinius, rišti verbas, kt. Daug dirbama su vaikais ir jaunimu, žadinamas jų kūrybiškumas, ugdomas bendruomeniškumas.
  Agentūrai inicijavus, 2006 metais įsteigta Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (toliau – Asociacija), kurios tikslai yra:
  suvienyti Amatų programos dalyvius ir Asociacijos narius bendrai veiklai;
  šviesti visuomenę amatininkystės srityje;
  skatinti amatininkų tobulinimąsi ir jaunųjų meistrų ugdymą;
  dalyvauti ne tik Vilniaus miesto, bet ir šalies, užsienio kultūros ir meno renginiuose;
  viešinti informaciją apie Asociacijos ir jos narių veiklą;
  atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus.
  „Sauluva“ Asociacijos veikloje dalyvauja nuo 2006 metų.

  Amatų mokymai (ir demonstravimas, ir mokymai).
  Šiuo metu „Sauluvos“ galerijoje vykdomos kelios edukacinės programos suaugusiesiems ir vaikams.
  Edukacinių užsiėmimų tema ir laikas skelbiami socialiniuose tinkluose: Facebook ir Instagram puslapyje /sauluvagalerija.