"SAULUVA" GALERIJOS VEIKLA 2023 METAIS

" SAULUVA" GALERIJOS VEIKLA 2023 METAIS„Sauluva“ galerijos veikla 2023 metais

 

 


  Mūsų veiklos tikslas, tai senųjų amatų (verbų rišimas, bičių vaško žvakių liejimas,vytinės juostelės audimas, lipdyba iš balto molio , kiaušinių marginimas bičių vašku ir skutinėjimas, sodų rišimas) mokymas,demonstravimas, populiarinimas ir puoselėjimas .


 Pastoviai darome amatų pristatymus ir demonstravimus, 2023 metais vykdėme tęstines Vilniaus krašto verbų rišimo, šiaudinių sodų , žaislelių ir suktukų pynimo ir rišimo demonstracijas ir pamokas, mokėme bičių vaško žvakių liejimo, vytinės juostelės audimo.Aiškinome,kaip pasiruošti medžiagas verboms ir šiaudiniams sodams. Turime stiprią edukatorių komandą, meistrai turi galimybę mokiniams perduoti savo ir protėvių patirtį (verbas moko rišti trečios kartos rišėja, šiaudinius sodus-antros kartos rišėja), mūsų veikla gerai žinoma vilniečių tarpe, nuolat jaučiame palaikymą ir domėjimasi vykdomais projektais. Tokia veikla labai prasminga, skatina kūrybiškumą, bendruomeniškumą, veikia atpalaiduojančiai, sustabdo kasdieninį lėkimą ir sudaro galimybę pailsėti nuo rūpesčių ir streso.

 Pavasarį darėme velykinių margučių marginimo vašku ir skutinėjimo edukacijas, kovo mėnesį galerijo-je pristatėme Vilniaus krašto verbų kolekciją.
Įgyvendintas projektas „Sauluvos“ amatų metai, skirti Vilniaus 700 gimtadieniui paminėti “, kurį su-darė edukaciniai renginiai, filmukų kūrimas,dalyvavimas Baltramiejaus mugėje, sukurtas ir galerijoje išeksponuotas šiaudinis sodas, skirtas paminėti Vilniaus 700-tų metų sukakčiai. Projektą rėmė Vil-niaus miesto savivaldybė, visi renginiai buvo nemokami. Tokia veikla labai prasminga, skatina kū-rybiškumą, bendruomeniškumą, veikia atpalaiduojančiai, sustabdo kasdieninį lėkimą ir su-daro galimybę pailsėti nuo rūpesčių ir streso.
Surengėme dvi parodas- pavasarį ir vasarą mūsų galerijoje veikė „Velykinių margučių paroda“,kur buvo pristatyti natūralūs, keramikiniai ir mediniai rankomis marginti margučiai. Gruodžio mėnesį turėjome kalėdinių žaislelių ir dekoracijų iš šiaudų ir keramikos parodą, taip pat pristatėme ypatingą šiaudinį sodą, įprasminantį ir 700 metų jubiliejų ir palinkėjimus Vilniui ir vilniečiams ateinantiems šimtmečiams.

Parodos turėjo didelį pasisekimą, kaip sako lankytojai, „Sauluvoje“ labai patogu miesto svečiams parodyti ir pristatyti unikalias Vilniaus krašto verbas, bičių vašku margintus kiaušinius, senuosius mūsų instrumentus- kankles, galerijos erdvėje išeksponuotus šiaudinius sodus, nes visa tai sukoncentruota vienu metu vienoje vietoje.


Sukurti šeši filmukai, pristatantys skirtingų amatų edukacijas:
Sauluva. Edukacija - verbų rišimas.
Sauluva. Šiaudinio sodo (sietynuko) edukacija.
Sauluva. Edukacija- Kalėdinių keramikinių žaislelių lipdymas.
Sauluva , edukacija. Gedimino pilies bokšto lipdymas iš balto molio.
Sauluva. Edukacija- Vytinių juostų audimas.
Sauluva. Projektas "Sauluvos" amatų metai 2023


-

www.youtube.com:
https://youtu.be/pow3FfLW6h8
https://youtu.be/zoNHKgfsUds?si=fT18lK1gWh1h05JB
https://www.youtube.com/watch?v=sj0_V9WUDTw
https://www.youtube.com/watch?v=T43hP7cwbXk
https://www.youtube.com/watch?v=akcHCH9MCKY
https://www.youtube.com/watch?v=wLRuUYFqHEA&t=602s

 


„Sauluva“ galerijos veikla 2023 metais


Mūsų veiklos tikslas, tai senųjų amatų (verbų rišimas, bičių vaško žvakių liejimas,vytinės juostelės audimas, lipdyba iš balto molio , kiaušinių marginimas bičių vašku ir skutinėjimas, sodų rišimas) mokymas,demonstravimas, populiarinimas ir puoselėjimas .


Pastoviai darome amatų pristatymus ir demonstravimus, 2023 metais vykdėme tęstines Vilniaus krašto verbų rišimo, šiaudinių sodų , žaislelių ir suktukų pynimo ir rišimo demonstracijas ir pamokas, mokėme bičių vaško žvakių liejimo, vytinės juostelės audimo.Aiškinome,kaip pasiruošti medžiagas verboms ir šiaudiniams sodams. Turime stiprią edukatorių komandą, meistrai turi galimybę mokiniams perduoti savo ir protėvių patirtį (verbas moko rišti trečios kartos rišėja, šiaudinius sodus-antros kartos rišėja), mūsų veikla gerai žinoma vilniečių tarpe, nuolat jaučiame palaikymą ir domėjimasi vykdomais projektais. Tokia veikla labai prasminga, skatina kūrybiškumą, bendruomeniškumą, veikia atpalaiduojančiai, sustabdo kasdieninį lėkimą ir sudaro galimybę pailsėti nuo rūpesčių ir streso.

Pavasarį darėme velykinių margučių marginimo vašku ir skutinėjimo edukacijas, kovo mėnesį galerijo-je pristatėme Vilniaus krašto verbų kolekciją.
Įgyvendintas projektas „Sauluvos“ amatų metai, skirti Vilniaus 700 gimtadieniui paminėti “, kurį su-darė edukaciniai renginiai, filmukų kūrimas,dalyvavimas Baltramiejaus mugėje, sukurtas ir galerijoje išeksponuotas šiaudinis sodas, skirtas paminėti Vilniaus 700-tų metų sukakčiai. Projektą rėmė Vil-niaus miesto savivaldybė, visi renginiai buvo nemokami. Tokia veikla labai prasminga, skatina kū-rybiškumą, bendruomeniškumą, veikia atpalaiduojančiai, sustabdo kasdieninį lėkimą ir su-daro galimybę pailsėti nuo rūpesčių ir streso.
Surengėme dvi parodas- pavasarį ir vasarą mūsų galerijoje veikė „Velykinių margučių paroda“,kur buvo pristatyti natūralūs, keramikiniai ir mediniai rankomis marginti margučiai. Gruodžio mėnesį turėjome kalėdinių žaislelių ir dekoracijų iš šiaudų ir keramikos parodą, taip pat pristatėme ypatingą šiaudinį sodą, įprasminantį ir 700 metų jubiliejų ir palinkėjimus Vilniui ir vilniečiams ateinantiems šimtmečiams.

Parodos turėjo didelį pasisekimą, kaip sako lankytojai, „Sauluvoje“ labai patogu miesto svečiams parodyti ir pristatyti unikalias Vilniaus krašto verbas, bičių vašku margintus kiaušinius, senuosius mūsų instrumentus- kankles, galerijos erdvėje išeksponuotus šiaudinius sodus, nes visa tai sukoncentruota vienu metu vienoje vietoje.


Sukurti šeši filmukai, pristatantys skirtingų amatų edukacijas:
Sauluva. Edukacija - verbų rišimas.
Sauluva. Šiaudinio sodo (sietynuko) edukacija.
Sauluva. Edukacija- Kalėdinių keramikinių žaislelių lipdymas.
Sauluva , edukacija. Gedimino pilies bokšto lipdymas iš balto molio.
Sauluva. Edukacija- Vytinių juostų audimas.
Sauluva. Projektas "Sauluvos" amatų metai 2023


-

www.youtube.com:
https://youtu.be/pow3FfLW6h8
https://youtu.be/zoNHKgfsUds?si=fT18lK1gWh1h05JB
https://www.youtube.com/watch?v=sj0_V9WUDTw
https://www.youtube.com/watch?v=T43hP7cwbXk
https://www.youtube.com/watch?v=akcHCH9MCKY
https://www.youtube.com/watch?v=wLRuUYFqHEA&t=602s

 
 

 

Registravimas į mokymus

Registracija į mokymus