AMATŲ PROGRAMA

DAILIŲJŲ AMATŲ, ETNOGRAFINIŲ VERSLŲ IR MUGIŲ PROGRAMA

Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą 2001 m. Įgyvendinant programą, siekiama atgaivinti dailiųjų amatų ir etnografinių mugių tradicijas Vilniaus senamiestyje, skatinti amatininkų dirbtuvių, parduotuvių, „gyvų” muziejų, etnografinių užeigų steigimą bei viešų ir pramoginių miesto renginių organizavimą. Šiuo tikslu siekiama plėsti turizmo infrastruktūrą, panaudoti Savivaldybei priklausantį turtą senamiestyje.

Plačiau

https://vsaa.lt/sena/amatai.html

DAILIŲJŲ AMATŲ, ETNOGRAFINIŲ VERSLŲ
IR MUGIŲ PROGRAMA
Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą 2001 m. Įgyvendinant programą, siekiama atgaivinti dailiųjų amatų ir etnografinių mugių tradicijas Vilniaus senamiestyje, skatinti amatininkų dirbtuvių, parduotuvių, „gyvų” muziejų, etnografinių užeigų steigimą bei viešų ir pramoginių miesto renginių organizavimą. Šiuo tikslu siekiama plėsti turizmo infrastruktūrą, panaudoti Savivaldybei priklausantį turtą senamiestyje.

Programa vykdoma dviem pagrindinėmis kryptimis:

1 kryptis
Lengvatinė savivaldybei priklausančių patalpų senamiestyje nuoma menininkams, amatininkams ir smulkiems verslininkams. Pagal specialiąsias lengvatinės nuomos sąlygas patalpose vykdoma amatų, gamybos procesų demonstravimas, jų mokymas, gaminių ir kūrinių eksponavimas ir pardavimas, parodos. Šiuo metu programoje dalyvauja 16 galerijų-dirbtuvių:

01. Užupio kalvystės muziejus - galerija
02. Vilniaus puodžių cechas
03. Juodosios keramikos centras "Molio laumė"
04. Atvira keramikos dirbtuvė-galerija "Amatų gildija”
05. Galerija "Vitražo manufaktūra"
06. UAB "Sauluva"
07. Baltijos gintaro meno centras
08. Auksakalių gildija. Galerija "Meno niša"
09. Studija–galerija D’arijaus papuošalai
10. Studija–galerija "Delmonas"
11. Tekstilės galerija "Aukso avis"
12. Karpinių salonas
13. Gintaro figūrų muziejus ,,Amber”
14. Tekstilės galerija ,,Jūratės stiliaus idėjų grupė”
15. Odos galerija-dirbtuvė ,,Amatų ir menų centras - Nauja Sirena”
16. Juvelyrikos galerija "Atvira Ąžuolo studija"

2004 – 2006 metais įsibėgėjus Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programos dalyvių veiklai, pradėtos vystyti edukacinės programos, rengiami ir vykdomi projektai, kurių dėka organizuojami mokomieji užsiėmimai jaunuomenei, plečiamas amatininkų dalyvavimas miesto ir tarptautinėse šventėse.
Galerijos-dirbtuvės vis daugiau dėmesio skiria pažintiniams-ugdomiesiems, praktiniams užsiėmimams dirbant su vaikais bei moksleiviais. Vilniaus miesto savivaldybė 2005 m. programos dalyviams suteikė po 3 tūkst. Lt paramą darbinės ir ugdomosios veiklos skatinimui.
2006 metais Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra parengė ir vykdė 2 projektus „Senųjų amatų atgaivinimas”, finansuojamus LR Kultūros ministerijos ir dalinai finansuojamą Vilniaus miesto savivaldybės. Dailiųjų amatų programos ir vykdomų projektų tikslas – plačiau supažindinti visuomenę su tradiciniais menais ir amatais, paskatinti giliau pažinti, domėtis bei įgauti pirminių įgūdžių, suformuoti prielaidas senųjų amatų atgaivinimui, įjungti programos dalyvius aktyvesnei bendrai veiklai, tobulinti mokomąsias programas, tuo pačiu sudominti užsienio turistus.
Siekiant vienyti ir stiprinti programos dalyvių veiklą bei pasirengti kokybiškai aukštesniam darbo ir amatininkystės mokymo organizavimui 2006 m. buvo įsisteigta Vilniaus dailiųjų amatų asociacija.

DĖMESIO:
nuo 2007 m. liepos mėn. visos programoje dalyvaujančios galerijos-dirbtuvės pirmą mėnesio trečiadienį nuo 15 iki 18 val. kviečia lankytojus (iš anksto telefonu ar galerijoj-dirbtuvėj užsiregistravus) nemokamai dalyvauti amato mokomuosiuose-kūrybiniuose praktiniuose užsiėmimuose. Telefoną rasite paspaudę aktyvuotą galerijos-dirbtuvės pavadinimą.
Už kūrybinio proceso metu panaudotas medžiagas lankytojai moka patys.


2 kryptis
Sunykusio po antrojo pasaulinio karo Tymo kvartalo (buvusio istorinio priemiesčio) atkūrimas. Tai teritorija greta Maironio ir Aukštaičių gatvių, kur būtų kaip nuolat veikianti amatų mokymo centro ir mugių vieta.

2002 - 2003 metais atlikti parengiamieji Amatų miestelio kūrimo darbai: atkurta istorinė Kūdrų gatvelė jungianti Bokšto ir Aukštaičių gatves, atlikta Maironio ir Subačiaus gatvių sankryžos rekonstrukcija, šalia sankryžos įrengta miesto apžvalgos aikštelė, įrengtas pėsčiųjų takas su apžvalgos aikštele tarp Subačiaus ir Maironio gatvių. Dar 1999-2001 metais išvalyti ir sutvarkyti Kūdrų parko tvenkiniai.

2005 metais Tymo kvartale pastatyti mediniai prekystaliai. Numatyta, kad menininkai ir amatininkai čia pradės prekiauti savo gaminiais laipsniškai persikeldami iš Pilies ir Didžiosios gatvių. 2008 m. numatoma tvarkyti Kūdrų parką. 2007-2008 metais planuojama atstatyti buvusį didžiausią pastatą, prie Kūdrų gatvės, įkuriant jame tradicinių amatų mokymo centrą, įrengiant 5 tradicinių amatų galerijas - dirbtuves, informacinį centrą. Vėliau čia būtų atkuriami ir kiti 6 buvę Tymo kvartalo pastatai.

 

2001 m. Vilniaus miesto savivaldybės taryba patvirtino Dailiųjų amatų, etnografinių verslų ir mugių programą (toliau – Amatų programa), kuria buvo siekiama efektyviau saugoti ir geriau atskleisti senamiesčio vertę – sutvarkyti menkai naudojamas ir apleistas patalpas, stiprinti miesto kultūros savitumą ir smulkųjį verslą, plėtoti kultūrinį turizmą ir pristatyti Vilnių, kaip besirūpinantį Europos miestų tradicijų puoselėjimu.

2001 metais pagal amatų programą “Sauluva” gavo apleistas patalpas,Pilies 36/ Literatų 3,į tris metus trūkusį kapitalinį remontą investavo apie 100000 eurų .Reikėjo atkurti visiškai suniokotas sovietų laikais patalpas,buvo atstatyta įėjimo arka, nukastos metru grindys ( rastas unikalus grindinys),atidarytos ir restauruotos nišos,angos.

Šiuo metu čia vyksta amatų demonstravimas, parodos, dirbinių eksponavimas bei pardavimas, visuomenė supažindinama su senųjų amatų istorija ir technologija. Mokymų metu dalyviai praktiškai apmokomi tradicinių senųjų amatų-austi juostas,lieti iš natūralaus bičių vaško žvakes,rišti šiaudinius žaislelius ir sodus,marginti velykinius kiaušinius,rišti verbas.Daug dirbama su vaikais ir jaunimu,žadinamas jų kūrybiškumas ,ugdomas bendruomeniškumas.

Agentūrai inicijavus 2006 m. įsteigta Vilniaus dailiųjų amatų asociacija (toliau Asociacija), kurios tikslai yra: suvienyti Amatų programos dalyvius ir Asociacijos narius bendrai veiklai; šviesti visuomenę amatininkystės srityje; skatinti amatininkų tobulinimąsi ir jaunųjų meistrų ugdymą; dalyvauti ne tik Vilniaus miesto, bet ir šalies, užsienio kultūros ir meno renginiuose; viešinti informaciją apie asociacijos ir jos narių veiklą; atstovauti ir ginti asociacijos narių interesus.

 

Amatų mokymai (ir demonstravimas, ir mokymai).

Šiuo metu “Sauluvos”galerijoje vykdomos kelios mokomosios programos suaugusiesiems ir vaikams.Tema ir užsiėmimų laikas skelbiamas socialiniuose tinkluose:Fcb ir instegram puslapyje sauluvagalerija .

 

 

https://vsaa.lt/sena/amatai.html